Het is februari, de jaarwisseling ligt al weer enkele weken achter ons. De tijd gaat snel en de onzekerheid in de melkveehouderij blijft aanhouden. Een goed moment om houvast te creëren door middel van het opstellen van jouw bedrijfsdoelstellingen voor 2017.

 

Doelstellingen

Nog niet nagedacht over de doelstellingen voor dit jaar? Denk eens aan het verbeteren van de: vruchtbaarheid, droogstand, jongvee opfok, en gezondheid of het aanpassen van de huisvesting of het invoeren weidegang. Misschien wil je omschakelen naar biologisch en moet je hiervoor aanpassingen doen? Voor elk bedrijf zijn passende doelstellingen te benoemen die allemaal bijdragen aan een beter financieel resultaat. Dit financiële resultaat lijkt soms lastig te beïnvloeden door alle onzekerheden van tegenwoordig. Maar, en we hebben dit al vaak aangegeven, de meeste invloed op de korte termijn heb je op de ontwikkeling van de voerkosten!

Voerkosten

Wanneer we het over voerkosten hebben dan moeten niet alleen de kosten van het aangekochte voer scherp worden bekeken maar ook de kwaliteit van het zelf gewonnen ruwvoer. Ga je ervan uit dat je voldoende ruwvoer kunt telen, op basis van het aantal te houden stuks vee, of moet er nog ruwvoer bijgekocht worden?
Als het goed is heb je de stalvoerbalans opgesteld waardoor inzichtelijk is wat je aan ruwvoer hebt gewonnen en wat er eventueel moet worden aangekocht. Dit helpt je bij het plannen van het komende groeiseizoen. Hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat het totale voersaldo op het melkveebedrijf vaak een belangrijke variabele is in het uiteindelijke financiële resultaat van de onderneming. Het verschil tussen goed en matig eigen ruwvoer kan wel tot 10% verschil maken in de totale krachtvoerkosten. Om dit te verduidelijken geven we een voorbeeld. In de onderstaande tabel geven we een overzicht van vier verschillende situaties. Hierbij gebruiken we een mais opbrengst met een VIB index van 97% en een mais opbrengst met een VIB index van 23%. Verder gebruiken we een kuil index van 85% en een kuilindex van 34%. Als we deze vier uitkomsten tegen elkaar afzetten en gaan toetsen op de verschillende punten krijg je de onderstaande resultaten.

Enkele opvallende punten uit de bovenstaande tabel zijn:

  • Bij slechte kwaliteit ruwvoer neemt de koe bijna 12% (1,6 kg) minder ds op uit ruwvoer.
  • Hierdoor neemt het krachtvoerverbruik per 100 kg. FCM sterk toe (tot wel 8,5 kg.). Uiteraard zien we dit terug in de krachtvoerkosten per 100 kg FCM, + 2,09 eurocent (oftewel 38%).
  • Voor het voorbeeld bedrijf scheelt het in totaal € 23.126,- voerkosten, wat ook direct leidt tot een zelfde toename van de bedrijfswinst. (daarnaast is het gunstig voor de kringloopwijzer).

Financiële planning

Als je zicht hebt op het te verwachten voersaldo, zoals hierboven is genoemd, dan heb je al een redelijk inschatting van het te behalen resultaat over 2017. Dit maakt de financiële planning voor het komende jaar een stuk makkelijker. Wij raden je aan deze financiële planning te maken omdat op veel bedrijven nog crediteuren ingelopen moeten worden uit 2016. Een goede planning vergroot het overzicht en laat zien welke mogelijkheden er ontstaan om überhaupt achterstanden in te kunnen lopen. Hieruit zijn tevens de doelstellingen voor het komende jaar af te leiden. Daarmee komen we weer bij de beginvraag, wat zijn jouw bedrijfsdoelstellingen voor 2017?

 

Vragen over het opstellen van doelstellingen of het maken van een financiële planning? Neem contact op met Jan Hamming via: jhhamming@vibconsulting.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *