Maatschap Brink en Piel

“We willen een zo optimaal mogelijk resultaat uit ons melkveebedrijf halen. Onze relatie met VIB is een duurzame relatie en levert hier een belangrijke bijdrage aan”

Hans Brink: “Het was in de herfst van 1992 dat ik bij toeval in aanraking kwam met het VIB. Daarvoor had ik met veel plezier meer dan twintig jaar op accountantskantoren gewerkt. Mijn praktische boerenkennis moest van ver komen. Daarnaast was ik bang dat bedrijfsblindheid op de loer lag en dat bedrijven en personen te veel uit eigen belang ons zouden benaderen. In de intensieve en nauwe contacten met de cliënten van de accountantskantoren was mij gebleken dat goede ondernemers zich door de juiste adviseurs laten omringen. Dat je op het juiste moment de juiste personen tegen moet komen.

VIB was, in de vorm van één van de oprichters, voor mij een dergelijk persoon. Dit is voor mij ook in de praktijk bevestigd. In de eerste plaats door de bedrijfsresultaten, maar ook door de ijkmomenten. Bijvoorbeeld werd het VIB ingehuurd door een grote coöperatieve voerleverancier om een paar naburige topbedrijven tijdelijk te begeleiden. Dan denk je: “We zitten wel goed.” En stil genoot je ervan dat wij zelf al veel eerder en op persoonlijker niveau de contacten hadden.

Mts Brink en Piel -tevreden VIB klanten
Simone en Martin-Jan Piel runnen samen met hun (schoon)ouders Hans en Carla Brink een melkveebedrijf in Vriezenveen.

De adviezen van VIB zijn in de loop van de tijd veelomvattender geworden. Mede door de regelgevingen die in alle hevigheid toenemen. 
Mijn twee broers hebben zich op hoge leeftijd uit de maatschap teruggetrokken. Sinds een paar jaar vorm ik samen met schoonzoon Martin-Jan en dochter Simone een nieuwe maatschap. En ook al maakt ze geen deel uit van de maatschap, mijn vrouw Carla is nauw betrokken bij het bedrijf. 

Zoals het hoort liggen de besluitvormingen in de technische bedrijfsvoering hoe langer hoe meer bij de jongere generatie. Het doet me goed dat het breed onafhankelijk advies van het VIB bij ons op het erf ook voor hen hoog in het vaandel staat.” 

Martin-Jan Piel: “Ons melkveebedrijf is sinds 1992 klant bij VIB Consulting. Zelf kwam ik voor het eerst in contact met VIB tijdens een studiereis naar Portugal. De werkwijze van VIB spreekt mij aan: duidelijk en gedegen advies, persoonlijk contact en een brede kijk naar ons bedrijf. Ook de adviseurs op kantoor weten goed waar ze over praten. 

Wat mij vooral aanspreekt aan de advisering van het VIB is dat deze goed kijkt wat qua opbrengsten/kosten het beste bij ons past. De laatste liter kost soms meer dan het oplevert.
Daarbij hecht ik veel waarde aan hun onafhankelijke rol in hun advisering. Niet alleen het rantsoen komt ter sprake maar ook andere zaken, zoals optimalisatie van de bodem, wet- en regelgeving, nieuwe technieken en inzichten.”

Martin-Jan Piel runt samen met zijn schoonouders Hans en Carla Brink en vrouw Simone Piel – Brink een melkveebedrijf in Vriezenveen, vlakbij Almelo. Ze hebben 120 melkkoeien met een 305 dagen productie van 10.300,   4,25 vet en 3,60 eiwit. Dit met een tussenkalftijd van 380 dagen. Ze hebben ca. 68 hectare land in gebruik waarvan 13 hectare mais en 55 grasland. In 2020 is de bestaande melkveestal gerenoveerd en omgebouwd voor het houden van jongvee, droge koeien en een wachtruimte. De nieuwe ligboxenstal (106 ligboxen) is er tegenaan gebouwd. Daarbij is de veestapel uitgebreid van 70 naar 120 melkkoeien. De nieuwe melkstal, een 2 x 12 Rapid exit, is deels voor de oude stal gezet. De koeien en het jongvee worden geweid. De melk wordt geleverd aan Bell Leerdammer.

Martin-Jan: “Bij de nieuwbouw/verbouw hebben we zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de looplijnen en bedrijfsvoering. De insteek is dat 1 persoon alle type werkzaamheden alleen kan uitvoeren, waarbij we het nu de werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren.”