Missie en visie

VIB is dé sparring partner voor de moderne melkveehouder. Wij geloven in het vinden van oplossingen in de praktijk, niet in theorie. Als onafhankelijk adviseur kijken wij naar het hele bedrijf en de bedrijfsprocessen. Ons doel is om de ondernemer of onderneemster inzicht te geven in zijn/haar bedrijfsprocessen zodat zij zelf inzien waar verbeteringen te realiseren zijn.

Vaak worden problemen opgelost “for the time being”, maar de oorzaak van de problemen blijft in stand. Deze oorzaak kan voortkomen uit verschillende processen op het bedrijf. We kijken dus naar zowel de bron als de onderlinge verbanden tussen de processen die op het bedrijf spelen. Dit brengen we in beeld door middel van indexen, die zowel cijfermatig als in grafiek/plaatjes gepresenteerd worden. De hoeveelheid info wordt teruggebracht tot één eenvoudig leesbaar A-4tje per Index. Wij gaan uit van de ondernemer, daarom is het advies praktijkgericht. De index geeft aan wat de sterke en minder sterke punten van het bedrijf zijn. Vervolgens kunnen we per onderdeel het probleem uitdiepen.