Optimalisatie voederwinning begint met bekalken!

Maximale opbrengst per hectare begint bij de bodem. Voor een optimale voeding van mais- of grasland is een gezonde bodem essentieel. Een goed bodemleven draagt bij aan het maximaliseren van de opbrengst.

 

Waarom bekalken?

De basis van het goed functioneren van de bodem is de pH waarde. Een optimale pH waarde is de basis voor:

  • Actief bodemleven
  • Goede bodemstructuur
  • Binding en nalevering van mineralen op het juiste moment wat essentieel is voor de gras- en maisproductie

Een optimale pH draagt bij aan een actief bodemleven. Zo zorgen bijvoorbeeld percelen met een actief bodemleven voor een betere nalevering van mineralen op grasland met als gevolg een hogere opbrengst en een beter ruw eiwitgehalte.

Optimale pH waarde

Algemeen kan gesteld worden dat een pH op grasland van circa 5,5 gewenst is. De optimale pH is echter afhankelijk van de bodemsoort en de organische stofgehalte. Zo is op kleigrond een pH van circa 6 gewenst, en vraagt grasklaver een hogere pH dan zuiver grasland.

Wanneer bekalken?

Voor het optimale moment van bekalken zijn bemesting en draagkracht van belang. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat er minimaal 4 weken  hoort te zitten tussen het moment van bemesten en bekalken om vervluchtiging van elementen te voorkomen. Op grasland komt bekalking  goed tot zijn recht op een kortere stoppel. Een ideaal moment om te bekalken is kort na de laatste snede wanneer er niet meer bemest wordt, en de draagkracht van de bodem nog geen probleem is. Het verdient de voorkeur regelmatig (jaarlijks) te bekalken om daarmee de ph op peil te houden.

Wil je meer informatie neem contact op met onze voederwinningsadviseur Eelke Sikkema esikkema@vibconsulting.nl

Bronnen: Groeikracht BV, BLGG Agro Expertus
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn