Over VIB

VIB is een internationaal onafhankelijk adviesbureau voor de moderne melkveehouderij. Vanuit de filosofie “structurele verbeteringen van bedrijfsresultaten” is VIB in 1987 ontstaan onder de naam Veeteeltkundig Ingenieurs Bureau. 

Wat begon met expertise op het gebied van veevoeding is uitgegroeid tot een adviesbureau die het vernieuwende adviesconcept IndeXboeren heeft ontwikkeld. Met dit adviesconcept, waarin de bodem, voer en koe centraal staan, ondersteunen wij de agrarisch ondernemer.

VIB ontwikkelde het adviesconcept Indexboeren om melkveehouders meer inzicht te verschaffen in de processen die zich op het melkveebedrijf afspelen. Met meer inzicht in deze processen kun je sneller en beter inspelen op wijzigende omstandigheden. De visie van VIB is al ruim 30 jaar om het proces zodanig te beïnvloeden, zodat de oorzaak weggenomen wordt. Dit is niet altijd de snelste en makkelijkste route, maar uiteindelijk wel de meest duurzame.

Missie en visie

VIB is dé sparring partner voor de moderne melkveehouder. Wij geloven in het vinden van oplossingen in de praktijk, niet in theorie. Als onafhankelijk adviseur kijken wij naar het hele bedrijf en de bedrijfsprocessen. Ons doel is om de ondernemer of onderneemster inzicht te geven in zijn/haar bedrijfsprocessen zodat zij zelf inzien waar verbeteringen te realiseren zijn.

Vaak worden problemen opgelost “for the time being”, maar de oorzaak van de problemen blijft in stand. Deze oorzaak kan voortkomen uit verschillende processen op het bedrijf. We kijken dus naar zowel de bron als de onderlinge verbanden tussen de processen die op het bedrijf spelen. Dit brengen we in beeld door middel van indexen, die zowel cijfermatig als in grafiek/plaatjes gepresenteerd worden. De hoeveelheid info wordt teruggebracht tot één eenvoudig leesbaar A-4tje per Index. Wij gaan uit van de ondernemer, daarom is het advies praktijkgericht. De index geeft aan wat de sterke en minder sterke punten van het bedrijf zijn. Vervolgens kunnen we per onderdeel het probleem uitdiepen.

Onze klanten

VIB werkt voor melkveehouders in Nederland, België, Duitsland, Canada en Amerika. Door haar brede kennis werkt VIB tevens samen met verschillende partijen die werkzaam zijn in de melkveehouderij.
Enkele voorbeelden hiervan zijn mengvoerbedrijven, leveranciers van supplementen, dierenartsen en loonwerkbedrijven.

Benieuwd naar de ervaringen van onze klanten?

Max van Mensvoort, melkveebedrijf 190 koeien

“Vanaf 2007 hebben wij VIB ingeschakeld voor de begeleiding op het gebied van voeding. Later is deze advisering uitgebreid met het nieuwe adviesconcept IndeXboeren. De reden dat wij VIB hebben ingeschakeld is hun goede kennis van zaken. Wat mij verder aanspreekt is hun praktische benadering. Onze adviseur, Alidus, gaat altijd eerst de stal in tijdens het bedrijfsbezoek. Hij pakt het voer wat voor het voerhek ligt en ruikt en voelt om de kwaliteit te kunnen bepalen. Hij kijkt naar de conditie van de koeien en bespreekt met mij wat hij waarneemt.

Verder zijn wij, samen met VIB, actief in onze graslandverbetering. En de resultaten zijn er! De productiviteit van ons grasland is behoorlijk gestegen. Ook hier heeft het VIB een praktische benadering. We gaan samen met de adviseur het grasland in om het grasland te scoren. Hiervan leer je veel over je grasland.

 

Het team

Alidus Hidding

Eigenaar en adviseur Nederland

"Wij zijn er om problemen bij onze klanten op te lossen.
Het liefst doen we dat op een simpele goedkope wijze. Niet door symptomen te bestrijden, maar door daadwerkelijk het probleem bij de bron op te lossen. Dat dit niet altijd gemakkelijk is en vaak ook inzet van onze klanten vergt is duidelijk.
Hiervoor heb ik echter de volgende spreuk: “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg"

Marcel Smilde

Rantsoenspecialist/adviseur Nederland

Gert van Maanen

Adviseur Nederland

Wilco Stolwijk

Rantsoenspecialist/adviseur Nederland

"In elk bedrijf zit enorm veel uitdaging. Samen met de veehouder kijken we naar de beste mogelijkheden en oplossingen op korte en lange termijn. Ons advies sluit aan bij een optimaal rantsoen en bedrijfsvoering wat zorgt voor het maximale resultaat.

Tevreden boeren en gezonde koeien, daar werk ik elke dag met veel passie aan."

Marchien Ensing

Officemanager / Marketing & communicatie

Ieder boert op z’n eigen manier. Dat uitgangspunt vind ik in onze werkwijze erg belangrijk; je eigen keuzes mogen maken.
Ik word erg blij van de mooie resultaten die we behalen met onze klanten door ze praktische kennis en inzichten te geven.

Jan Hamming

Eigenaar en financieel/strategisch adviseur

“Melkveehouders helpen bij het formuleren bij hun eigen bedrijfsdoelstellingen, daar krijg ik veel energie van. Daarbij kijk ik altijd naar wat de veehouder (en het gezin) wil, beoordeel dit eerlijk en objectief op haalbaarheid en breng eventueel andere opties in. Vervolgens gaan we in het vervolgtraject verder om deze doelstellingen te realiseren. Verwachtingen die uitkomen geven de melkveehouder extra motivatie/werkplezier om door te gaan. Daar geniet ik van en dit motiveert mij om mijn werk met veel passie uit te voeren”.

Marcel Ellens

Adviseur Duitsland, Canada, USA

“Alleen een gezonde koe kan optimaal presteren!
Mijn uitdaging is om, samen met U, dat als uitgangspunt voor ogen te houden. Vanuit die doelstelling bouwen aan het optimaliseren van uw bedrijfsresultaten, zodat de koeien -binnen de mogelijkheden-optimaal kunnen presteren en daarbij gezond blijven.

Vanuit de basis opbouwen. Dat is waar wij goed in zijn.”

Dianne Benschop

Adviseur Nederland

“Het mooiste aan mijn werk vind ik de passie die de melkveehouders voor hun bedrijf hebben. Ieder op hun eigen manier. ‘Onze’ melkveehouders staan open voor tips en adviezen. Ik mag meedenken, maar ook kritisch zijn. Elk bezoek is als een excursie; je doet nieuwe ideeën op. Soms kan je daar ook wat mee bij een ander bedrijf, maar je hoeft niet overal achter te staan. Eerlijk en open zijn, zijn belangrijke factoren om de samenwerking tot een succes te maken."

Kees Hoogendoorn

Adviseur Nederland

"De passie voor het vak delen met de klant en gezamenlijk met het maximale bedrijfsresultaat proberen te bereiken. Op deze manier vinden we voor elke klant het passende advies waar de ondernemer op dat moment het meeste behoefte aan heeft. We staan de ondernemer met raad en daad bij in alle uitdagingen van de dag."

Stef Bruggink

Junior rantsoenspecialist