Voorkom Hittestress

De temperaturen lopen deze week weer op richting de 30 graden of meer. Het is dan belangrijk de koeien goed in de gaten te houden in verband met hittestress. De temperatuur heeft veel invloed op de koe. Een koe gedijt het beste bij een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius.

Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe hoger één of beide factoren, hoe moeilijker de koe haar warmte kwijt kan en er dus hittestress ontstaat. Hittestress kan al voorkomen bij een temperatuur van 21°C!

Signalen hittestress ?

Hoe hoger de temperatuur hoe meer energie een koe nodig heeft om zichzelf te koelen. Hierdoor heeft de koe meer voeding nodig dan normaal om in die energie te voorzien. Echter als koeien het te warm hebben, gaan ze minder eten. Pensverzuring en een teruglopende melkgift zijn het mogelijke gevolg. Hittestress is bovendien niet fijn voor het dier.

Hieronder enkele verschijnselen die kunnen optreden bij hittestress:

 • Snelle en pompende ademhaling
 • Zweten en speekselen; hierdoor verliest de koe veel vocht en bicarbonaat en dit leidt tot een verhoogd risico op pensverzuring
 • Extra wateropname
 • Verminderde droge stof-opname (tot 20%!)
 • Twee tot drie uur per dag minder liggen; staand kunnen koeien hun warmte makkelijker kwijt
 • Verminderde melkproductie
 • Verminderde weerstand met als gevolg uier- en klauwproblemen
 

Gevolgen
De nasleep van hittestress kan zo’n zes weken duren. In deze periode kunnen verschillende problemen zich voordoen. Enkele mogelijke gevolgen van hittestress bij melkvee zijn:

 • Lagere melkproductie met lagere vet- en eiwitgehalten
 • Verminderde (ruw) voeropname
 • Meer kans op pensverzuring
 • Minder activiteit
 • Minder tochtdetectie
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Grotere kans op klauwproblemen
 • Afname weerstand

Download Hittestress plannen

VIB heeft de adviezen omtrent hittestress in handige hittestress plannen voor zowel weiden als opstallen gezet. Deze zijn hieronder gratis te downloaden.

Verder adviseren wij ondernemers die pensbestendige vetzuren voeren met een hoog aandeel C:18 de hoeveelheid pensbestendige vetzuren te verdubbelen naar 250gr/koe/per dag.

Download hier gratis het Hittestress plan WEIDEGANG

Download hier gratis het Hittestress plan OPSTALLEN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn