Wel of geen weidegang ?

In deze driedelige blog bespreken we de facetten die komen kijken bij weidegang. Hiermee willen wij je helpen bij het maken van de juiste beslissing en je voorbereiden op het weiden. In dit eerste deel bespreken we de succesfactoren van weidegang.

Succesfactoren

De openingsvraag tijdens onze weidegang bijeenkomst was waarom ga je wel of niet weiden? Velen gaven een financiële reden om te gaan weiden. Door de premie zijn ondernemers getriggerd om over te gaan op weidegang.  Ondanks dat de financiële reden een goede reden is, zijn de gevolgen van weidegang voor de bedrijfsvoering groot. Ondernemers moeten zich dan ook bewust zijn dat er naast de financiële reden nog drie factoren zijn die je mee moet nemen in de overweging of je gaat weiden of niet. De drie factoren (naast de financiële factor) zijn: omgeving, arbeid en de ondernemer. Hieronder worden deze factoren schematisch weergegeven.

Financieel
Zoals aangegeven is het financiële aspect vaak de belangrijkste reden voor ondernemers om te gaan weiden. Dit is ook niet zo gek als je weet dat zelfs zonder weidepremie het financieel aantrekkelijk is om de koeien te weiden, mits de bedrijfssituatie én bedrijfsvoering voldoende opname van vers weidegras garanderen. Met voldoende opname wordt bedoeld: minimaal 500-700 kg ds per koe per weideseizoen. Daarbij moeten we wel vermelden dat het voor grotere bedrijven (>150 melkkoeien) en bedrijven met een AMS lastiger is om dit voordeel te realiseren. Een  interessant detail is dat de variatie in de kosten bij opstallers groter is dan bij weidende bedrijven.

Omgeving
Met de factor omgeving bedoelen wij de invloed vanuit de directe buurt, landschap, beleid en regelgeving en de burgers uit nabijgelegen dorpen en steden. De bedrijven die in de buurt van dorpen of langs drukke wegen zijn gesitueerd zullen meer invloed  van hun omgeving ervaren dan de bedrijven die afgelegen liggen. De consument vraagt zich steeds meer af waar zijn/haar melk vandaan komt en de politiek komt met steeds meer maatregelen om de koeien in de wei te krijgen. Deze ontwikkelingen kun je als ondernemer niet meer naast je neer leggen en je zult je dan ook moeten afvragen wat deze ontwikkelingen betekenen voor jouw bedrijfsvoering.

Arbeid
De factor arbeid is de factor waar ondernemers tegenop zien. Het verschil tussen opstallen en weiden is echter kleiner dan op voorhand verwacht zou worden. Koeien ophalen, onderhoud aan afrastering en dergelijke kost arbeid, maar de arbeid voor de verzorging van vee is minder dan bij opstallen. Daarnaast geeft het opstallen arbeidspieken bij het voeren en inkuilen. Ook hier geldt dat de bedrijfssituatie erg bepalend is voor de mate van arbeid.

 

Ondernemer
De ondernemer is de laatste maar belangrijkste factor. In de afbeelding staat de cirkel van de ondernemer bovenop de andere cirkels. De ondernemer is namelijk de verbindende factor. Hij of zij moet boven alle facetten staan en deze samenbrengen en aansturen.  Als belangrijkste factor moet de ondernemer geschikt zijn om weidegang toe te passen en hier voor de volle 100% voor gaan! Is dit niet het geval, dan zal het weiden niet het (financiële) voordeel opleveren die je wilt behalen. Weten of je als ondernemer geschikt bent? Daarvoor moet je weten wat je drijfveren zijn. Ter verduidelijking hebben wij de afbeelding van de stichting weidegang genomen als voorbeeld.

In dit schema zie je de vier thema’s terugkomen. Echter worden ze nu bedrijf, beweiding, omgeving en ondernemer genoemd. De thema’s zijn uitgesplitst in elementen waar jij jezelf op kunt scoren. Kijken we naar dit voorbeeld dan heeft deze ondernemer een zeer hoge motivatie maar een lage score op systeem.

Ga alle punten langs en bepaal voor jezelf waar jouw sterke (buitenkant van de cirkel) en knelpunten (binnenkant van de cirkel) zitten. Dit geeft je inzicht waar je jezelf kunt verbeteren of waar je rekening mee moet houden in je beslissing om wel of niet te weiden. In het voorbeeld kan het zijn dat de ondernemer nog geen weidesysteem heeft. Het is dan zinvol om je als ondernemer hierin te verdiepen en een plan op te stellen. Realiseer je dat het invoeren van weidegang een verandering met zich mee brengt. De gehalten kunnen bijvoorbeeld zakken. Dit is vaak een grote angst voor ondernemers.  Dit is op te vangen met plannen en vooruit kijken. Wees dan ook niet te bang voor verandering en sta100% achter je beslissing  Het vergt inzet en flexibiliteit.

Weidegang en automatisch melk systeem

Melkrobot en weiden wordt in het algemeen gezien als niet haalbaar of lastig. Dat hoeft niet. Het is hoe de ondernemer er tegenaan kijkt.  Wij weten uit ervaring dat veehouders die al jaren weiden en omschakelen naar een AMS, blijven weiden. Heb je echter een huiskavel die niet goed is te bereiken, dan wordt het wel lastig. De maximale loopafstand is 1 km. Houdt hier rekening mee. In het derde deel van deze blog-reeks komen we uitgebreid terug op het automatisch melk systeem en weiden.

Conclusie

De keuze voor weidegang valt of staat met de ondernemer.  Er kan echter veel worden opgevangen door plannen en vooruit kijken. Daarnaast is het belangrijk dat je alle factoren mee neemt in jouw overweging om te gaan weiden. Baseer jouw keuze niet op één factor.

In de deel 2 van deze blog-reeks gaan we het hebben over beweidingssystemen, planning en alles wat je als ondernemer kunt controleren en sturen.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Dianne Benschop dbenschop@vibconsulting.nl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn