Advies

Melkveehouders kunnen rekenen op onafhankelijk en praktisch advies, gericht op een beter en duurzamer rendement.
Ons advies is gebaseerd op data en onderzoek, maar wij redeneren vanuit de praktijk.

Om die reden kunnen wij ook niet zonder onze bedrijfsbezoeken. Wij moeten de koeien zien, de kuil ruiken, de leefomgeving van de koe checken, het grasland beoordelen en uiteraard het persoonlijk contact met de ondernemer hebben om hem/haar beter te leren kennen en begrijpen hoe de ondernemer zijn bedrijf runt.

Wij kiezen voor verbeteringen voor de lange termijn in plaats van symptoombestrijding. Structurele verbeteringen in plaats van snelle
en vaak duurdere,  korte-termijn-oplossingen. 

Jou als melkveehouder adviseren we dan ook graag voor een langere periode. Juist om gezamenlijk die structurele verbeteringen te realiseren. 

Adviespakketten

Indexboeren

basis
2250 vanaf per jaar
 • BODEM

  BodemindeX
  Bekalkingsadvies
  Graslandscore
  Bemestingsadvies
 • VOER

  Rantsoenberekeningen *
  Ruwvoer-indeX
  Ruwvoerwinning
  Voeropname-traject
  Mineralenadvies
 • KOE

  Diergezondheid
  Uier- en klauwgezondheid
  Vruchtbaarheid
  Moderne kengetallen
 • 8 bedrijfsbezoeken
 • telefonische ondersteuning

* Rantsoenberekeningen;
12 melkvee
6 droge koeien
3 jongvee

Indexboeren

basis
1750 vanaf per jaar
 • VOER

  Rantsoenberekeningen * RuwvoerindeX
  Ruwvoerwinning
  Voeropname-traject
  Mineralenadvies
 • KOE

  Diergezondheid
  Uier- en klauwgezondheid
  Vruchtbaarheid
  Moderne kengetallen
 • 8 bedrijfsbezoeken
 • telefonische ondersteuning


* Rantsoenberekeningen;
12 melkvee
6 droge koeien
3 jongvee 

Indexboeren

Ondernemend
2500 per jaar
 • Liquiditeitsbegroting
 • Begroting
 • Bedrijfsplan
CHECKPAKKETTEN

UNIEKE PAKKETTEN

Bodemcheck

check
150 * Eenmalig
 • Bodemcheck over 4 percelen
 • Telefonisch consult

* slechts € 30 per extra perceel

Rantsoen
optimalisatie

295 Eenmalig
 • Rantsoen optimalisatieplan
 • Telefonisch consult

Advies duurzaamheidsplan

Maatwerk
 • Duurzaamheidsplan

Aanvullende pakketten

Mestboekhouding & Kringloopwijzer

 • Verzorging mestboekhouding
 • Invullen kringloopwijzer
 • Alleen af te nemen i.c.m. één van onze adviespakketten

Instellen Krachtgiften

 • Aanpassingen krachtvoergiften
 • 12x per jaar in te stellen
 • Alleen af te nemen i.c.m. één van onze adviespakketten

Rantsoen

Extra
 • Extra rantsoen
 • Alleen af te nemen i.c.m. één van onze adviespakketten

Bedrijfsbezoek

EXTRA
 • Extra bedrijfsbezoek
 • Alleen af te nemen i.c.m. één van onze adviespakketten