RANTSOENOPTIMALISATIE

Op basis van door jou aangeleverde data, MPR en kuilanalyses, maken wij een compleet rantsoenvoorstel,
met een ruwvoerindex en korte analyse van de MPR.

Ons uitgangspunt daarbij is optimalisatie van het rantsoen en de kosten.
Je ontvangt een rantsoen waarmee wij verwachten dat je de hoogste efficiëntie behaald uit het beschikbare ruwvoer.

Een gezonde veestapel, optimale productie en een gezond rendement, waarbij het streven is om het
beschikbare ruwvoer op het bedrijf optimaal in te zetten. Dat zijn ook onze uitgangspunten bij de beoordeling van de inzet van
bijproducten en krachtvoeders.

Rantsoenoptimalitie - VIB

RANTSOENOPTIMALISATIE

295 *
  • RANTSOENVOORSTEL

    krachtvoersamenstelling
    krachtvoertabel
    mineralenadvies
  • RUWVOERINDEX
  • ANALYSE MPR
Hoe werkt het?
Na het aanvragen van een rantsoenoptimalisatie nemen we contact met je op over het aanleveren van diverse gegevens, waaronder een MPR en ruwvoeranalyses. 
Na ontvangt van alle benodigde gegevens gaan wij aan de slag om een plan te maken voor een zo optimaal mogelijk rantsoen.

* Onze rantsoenoptimalisatie kost € 295,- .
Besluit je naderhand gebruik te maken van ons adviespakket IndeXboeren, dan krijg je deze € 295,- terug (in de vorm van korting op de prijs van het adviespakket).