Bekalken zonder magnesium

Aflopen jaar hebben wij ons nieuwe adviesconcept Indexboeren geïntroduceerd. Een onderdeel van IndeXboeren is de bodem-indeX. Deze bodem-indeX geeft in één overzicht weer hoe de bodemgesteldheid is. Aan de hand van deze uitkomst krijg je als ondernemer een bekalkingslijst per perceel. Met deze praktische tool kun je de bodemgesteldheid snel (eenvoudig) verbeteren.

Bodem-indeX analyses
IndeXboeren geeft niet alleen de ondernemer meer inzicht in de bodemgesteldheid. Het geeft ons (als VIB) ook meer inzichten omdat wij meer en betere analyses kunnen maken. Uit analyse van alle bodem-indeXen die wij afgelopen jaar hebben behandeld, kwamen twee belangrijke zaken naar voren:

  1. Het merendeel van de percelen heeft een te lage pH-waarde en moet worden bekalkt. Bij een te lage pH kan de grond niet genoeg mineralen binden. Waardevolle mineralen spoelen uit naar diepere lagen waardoor de plant deze mineralen niet kan benutten.
  2. De uitgebreide grondonderzoeken gaven aan dat de calcium-magnesium verhouding op het CEC complex niet in balans is. Het aandeel magnesium is veel te hoog in verhouding tot het aandeel calcium.

Verklaring calcium-magnesium verhouding
De disbalans in de calcium-magnesium verhouding is verklaarbaar. Onze koeien moeten dagelijks hun magnesium uit het voer opnemen. Ze kunnen magnesium niet uit voorraden putten, zoals ze bijvoorbeeld wel calcium en fosfor uit het skelet kunnen vrijmaken. De totale magnesiumbenutting uit het voer is 15-20%. Dit betekent dat de overige 80-85% van de magnesium weer via de mest wordt uitgescheiden en op het land terechtkomt.

Om de lage magnesiumbenutting van de koeien te compenseren, moet de inname van magnesium omhoog. Veel ondernemers hebben dit gedaan door geleidelijk meer magnesium te verstrekken. Het verstrekken van magnesium gebeurt via het krachtvoer, de mineralenmengsels en los magnesiumoxide.

Daarnaast strooit men magnesium rechtstreeks op het land. In het verleden Magnesamon, wat 7% magnesium bevat. Magnesamon is in de loop der jaren vervangen door KAS. Wat ondernemers zich echter niet realiseren is dat KAS 4% magnesium bevat. Dit is uiteraard minder dan de 7% die Magnesamon bevat, maar deze 4% is wel een substantieel aandeel waar rekening mee gehouden moet worden. Dit geldt ook voor de meeste kalksoorten die tegenwoordig gebruikt worden. Het aandeel magnesium in veel kalksoorten ligt tussen de 5 en 19%. Als je vervolgens alles bij elkaar optelt komt er per jaar te veel magnesium op het land door drijfmest, kunstmest en bekalking.

Advies; bekalken zonder magnesium
Zoals we al aangaven heeft het merendeel van de ondernemers percelen met een te lage pH waarde. Is dat ook bij jou het geval? Ons advies luidt als volgt:

  1. Ga bekalken! Het najaar is de beste tijd is om te bekalken, zeker met de huidige ideale omstandigheden. De grond is droog waardoor je geen sporen in het land rijdt.
  2. Gebruik voor het bekalken een kalkmeststof zonder Magnesium.

Wil je meer weten over de bodemverbetering dan vind je deze informatie vast interessant.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn