INDEXBOEREN

Wanneer we naar een melkveebedrijf kijken zouden we het bedrijf in verschillende schakels kunnen opdelen. De schakels zijn: de bodem, het voer, de koe en de boer zelf. Deze schakels samen vormen het melkproductieproces. Het is belangrijk dat de schakels goed op elkaar afgesteld zijn om tot een optimaal, gezond en rendabel productieproces te komen. Om inzicht krijgen in jouw melkproductieproces hebben wij indexboeren ontwikkeld. Met de drie indexen: bodem-indeX, voer-indeX en koe-indeX, kijken we niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen van het melkproductieproces maar juist naar het geheel en de onderlinge verbanden tussen de indeXen (schakels). 

KOE-INDEX

De koe is de indicator voor de bedrijfsprocessen. Zij levert het eindproduct, melk. Wil je als ondernemer een gezond rendement bereiken, dan zijn vitale koeien een voorwaarde. Met de koe-indeX krijg je inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van jouw veestapel. Verschillende fases die allemaal belangrijk zijn.

Omdat de koe de indicator is voor jouw bedrijfsprocessen, komen in deze indeX problemen uit voorgaande indexen tot uiting. Hoe moet je dit zien? Stel dat er uit de analyse een negatieve score op klauwproblemen naar voren komt. Dan kan de oorzaak van deze negatieve score terugleiden naar een ongezond bodembeheer. 

Wat doen we?

De koe-indeX toetst de gezondheid, reproductie en productie van jouw veestapel. Zo kijken we naar levensduur van de veestapel, een goed getimede inseminatie, een hoge IR (insemination rate) en een bij het bedrijf passende tussen-kalftijd. In deze beoordeling nemen wij de doelstellingen van de ondernemer(ster) als uitgangspunt. Verder zijn de gezondheid en vitaliteit van de koe evenals het vakmanschap van de ondernemer zeer belangrijk.

Wij toetsen met de koe-indeX de volgende vier hoofdthema’s:

  • Diergezondheid veestapel
  • Vruchtbaarheid
  • Ziektestatus
  • Moderne kengetallen


De toetsing met behulp van de koe-indeX gebeurt door middel van het beoordelen van verschillende data en door observaties van de adviseur op jouw bedrijf. Voor het beoordelen van de data worden de gegevens van de MPR, de melkfabriek, veeartsen en digiklauw gebruikt. 

Het resultaat

Hieruit rolt een eenvoudig overzicht met de score van jouw koe-indeX. Op basis van deze koe-indeX krijg je praktisch advies over het verbeteren van diergezondheid en vruchtbaarheid. Met de scores op de koe-indeX vertellen de koeien jou precies waar in het melkproductieproces nog ruimte voor verbetering zit.