Duurzaamheidsproject provincie Drenthe

Wij zijn trots dat we als adviseur mee mogen werken aan het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Ons advies maakt duidelijk dat duurzaamheid en een verbetering van het bedrijfsresultaat samen kunnen gaan.

Duurzaamheidsproject
Provincie Drenthe, Rabobank en FrieslandCampina slaan de handen ineen om de verduurzaming in de melkveesector te versnellen en de inspanningen van melkveehouders financieel te belonen. De betrokken organisaties hebben bovendien de intentie uitgesproken om de eigen duurzaamheidsprogramma’s op inhoud en aanpak op elkaar aan te laten sluiten.
Op deze manier beogen de partijen melkveehouders extra te stimuleren om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Een goed toekomstperspectief voor de boer en een duurzamere wereld zijn daarbij de sleutelwoorden.

Visie VIB
Onze visie sluit volledig aan bij de plannen van de provincie Drenthe waardoor wij een van de adviseurs zijn die de deelnemende melkveehouders mogen gaan begeleiden. VIB ontwikkelde het adviesconcept IndeXboeren, waarmee de data uit de 3 belangrijkste productieschakels; bodem, voer en koe geanalyseerd worden. De uitkomsten worden vervolgens omgezet in één overzicht en vertaald naar praktisch en onafhankelijk advies.

Hierdoor ontstaat een beter inzicht in het totale productieproces en de onderlinge samenhang tussen deze productieschakels, met als resultaat meer balans en een beter bedrijfsresultaat wat is afgestemd op de wensen van de afnemer/consument. De visie van VIB is al ruim 30 jaar om het proces zodanig te beïnvloeden, zodat de oorzaak weggenomen wordt. Dit is niet altijd de snelste en makkelijkste route, maar uiteindelijk wel de meest duurzame.

Wil je meer weten over Duurzame melkveehouderij Drenthe? Neem dan contact met ons op via info@vibconsulting.nl of +31 (0)592 614 265.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn