Geknikte mais, wat nu?

De storm die vorige week over Nederland raasde, heeft in verschillende maispercelen zijn sporen nagelaten. Met name langere, massale maisgewassen met een hoog kolfaandeel en daarmee kolfgewicht zijn door de storm getroffen.

De getroffen mais is het meest geknikt op een stengeldeel tussen de 3e en de 4e knoop of tussen de 4e en de 5e knoop, op zo’n 50-70 cm hoogte. De geknikte stengels liggen als een soort van ‘deken’ op deze hoogte over elkaar heen.
Door een open ruimte onder deze laag kan het gewas drogen en nog enigzins verder afrijpen. In dergelijke situaties is het niet beslist noodzakelijk om direct te oogsten. Met een breuk op deze hoogte is de ervaring dat een dergelijk gewas, met een hakselaar met een rijenonafhankelijke bek, zonder al te grote veldverliezen te oogsten is.

Wat te doen met een geknikt maisgewas?
Zijn uw gewassen verzekerd tegen stormschade? Vergeet dan niet eerst de schade te melden bij de verzekeraar!

Zijn er in een perceel enkele planten geknikt? 
Laat deze dan gewoon staan tot het gewenste oogstmoment bereikt is. Een optimale afrijping is verder mogelijk.

Zijn er in een perceel meer planten beschadigd en geknikt onder de kolf?
Dan is het aan te raden in de komende 8 tot 14 dagen te oogsten. Bekijk het gewas met regelmaat. Wanneer na controle blijkt dat het gewas verder naar beneden zakt of dreigt te verschimmelen, dan is het advies om niet langer te wachten met oogsten.

Maisgewassen met lage drogestofgehaltes moeten grover gehakselt worden. Indien mogelijk is het gewenst om vooraangaand aan het oogsten van een dergelijk gewas, de bodem van de sleufsilo te bedekken met een laag stro. Op die manier kan het perssap opgevangen worden.

De inzet van een toevoegmiddel is niet beslist noodzakelijk, maar dit kan uiteraard wel gebruikt worden. Op basis van relatief hoge suikergehaltes in de restplant, zal de mais in de silo goed conserveren. Let bij de oogst wel op het voorkomen van versmering door invoer van gronddeeltjes via het gewas of afkomstig van de banden van de silagewagens. Hoge suikergehaltes in combinatie met schimmels door versmering met gronddeeltjes kunnen de aerobe stabiliteit na het openen van de kuil beïnvloeden. Laat daarom de kuil minstens 8 weken gesloten. Wanneer de uitkuilsnelheid minder dan 2.5 meter per week is, is het verstandig om een conserveringsmiddel te gebruiken die de aerobe stabiliteit verbetert.

Bron: KWS Benelux BV

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn