2016 is alweer drie maanden onderweg en nog steeds zien we geen herstel van de melkprijs. Gevolg is dat de liquiditeit op de meeste bedrijven nog langer onder druk staat. In de meeste gevallen betekent dit opnieuw inzichtelijk maken hoe uw bedrijf 2016 doorkomt. Als het goed is weet u wat de invloed van de AMvB-grondgebondenheid op de bedrijfsvoering is. De fosfaatrechten zullen worden ingevoerd echter is de exacte uitwerking nog niet bekend. Dit mag geen excuus zijn om geen planning te maken. Dit betekent dat je hebt bepaald wat de optimale productieomvang in 2016 is voor het bedrijf. En wat onder normale omstandigheden haalbaar is. Daarmee is inzichtelijk wat de invloed van de verwachte melkprijs is op de uiteindelijke liquiditeit voor 2016.


Indien er tekorten (blijven) ontstaan is het zaak dit zo goed mogelijk op te lossen. In de praktijk zien wij vaak dat er eerst gekeken wordt naar externe partijen, zoals de bank. Echter de praktijk leert dat er voldoende mogelijkheden zijn tot besparing binnen de bedrijfsvoering. Op onze klantendag is hiervan een goed voorbeeld gegeven. Door kritisch te kijken naar de inkoop van krachtvoer blijken er enorme besparingen te realiseren.

Zo zullen er op meer gebieden binnen de bedrijfsvoering mogelijkheden zijn tot besparing. Dit vergt een kritische blik op de eigen bedrijfsvoering. Vaak ontbreekt deze kritische blik omdat je te druk bent met de dagelijkse gang van zaken. Om deze reden is het zinvol een externe partij in te schakelen voor de financiële ondersteuning. Iemand die onafhankelijk is en de bedrijfsprocessen kan overzien. Deze externe blik moet leiden tot aanscherping van het bedrijfsplan. Nog belangrijker is de ondersteuning bij de uitvoering van de planning. Jan Hamming van VIB financieel zegt het hierover volgende:

“Ik zie vaak dat ondernemers met goede plannen aan het nieuwe jaar beginnen. Echter in de uitvoering is men niet kritisch genoeg op de bedrijfsvoering waardoor de planning niet gehaald wordt. Als er dan niet tijdig wordt bijgestuurd kan het tot moeilijke situaties leiden.”

Is dit herkenbaar of wil je een beter inzicht in de financiële mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Jan Hamming via 0592- 614 265 of jhhamming@vibconsulting.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *