Max van Mensvoort

“Vanaf 2007 hebben wij VIB ingeschakeld voor de begeleiding op het gebied van voeding. Later is deze advisering uitgebreid met het nieuwe adviesconcept IndeXboeren.
De reden dat wij VIB hebben ingeschakeld is hun goede kennis van zaken. Wat mij verder aanspreekt is hun praktische benadering.

Onze adviseur, Alidus, gaat altijd eerst de stal in tijdens het bedrijfsbezoek. Hij pakt het voer wat voor het voerhek ligt en ruikt en voelt om de kwaliteit te kunnen bepalen. Hij kijkt naar de conditie van de koeien en bespreekt met mij wat hij waarneemt.

Verder zijn wij, samen met VIB, actief in onze graslandverbetering. En de resultaten zijn er! De productiviteit van ons grasland is behoorlijk gestegen. Ook hier heeft het VIB een praktische benadering. We gaan samen met de adviseur het grasland in om het grasland te scoren. Hiervan leer je veel over je grasland.

Graslandverbetering