INDEXBOEREN

Wanneer we naar een melkveebedrijf kijken zouden we het bedrijf in verschillende schakels kunnen opdelen. De schakels zijn: de bodem, het voer, de koe en de boer zelf. Deze schakels samen vormen het melkproductieproces. Het is belangrijk dat de schakels goed op elkaar afgesteld zijn om tot een optimaal, gezond en rendabel productieproces te komen. Om inzicht krijgen in jouw melkproductieproces hebben wij indexboeren ontwikkeld. Met de drie indexen: bodem-indeX, voer-indeX en koe-indeX, kijken we niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen van het melkproductieproces maar juist naar het geheel en de onderlinge verbanden verbanden tussen de indeXen (schakels).

VOER-INDEX

Onder invloed van de juiste bodemomstandigheden, de juiste bemesting en gunstige weersomstandigheden staat er een prachtig product op het land.
Vervolgens begint het traject vanaf het land tot in de koe. Een traject waarin een aantal cruciale keuzemomenten zitten. Daarbij komen er tijdens dit traject een aantal biologische processen op gang (denk aan gisting, broei etc.) waarmee rekening gehouden moet worden. Het is dan ook van belang dit traject nauwkeurig te managen(met jouw vakmanschap).
Het is belangrijk je te realiseren dat deze keuzes en processen van invloed zijn op de kwaliteit. Het verlies door fermentatie, veld-, uitkuil- en voederverliezen is minstens 10%. Gemiddeld kunnen er in dit hele traject verliezen ontstaan van 15 tot 35 %. Dit percentage wil je uiteraard zo laag mogelijk houden.

Wat doen we?

De voerindex checkt de weg van jouw eigen geteelde ruwvoer, vanaf het land tot in de koe. Wij toetsen het voedingsproces op de volgende vier hoofdthema’s: :

  • Ruwvoer-indeX – de gras en maiskuilen worden gescoord/beoordeelt met onze eigen ontwikkelde ruwvoer-indeX
  • (Uit)Kuilmanagement
  • Voermanagement
  • Stalmanagement


De toetsing met behulp van de voer-indeX gebeurt in twee fases. De eerste fase is de beoordeling van ingelezen data uit de ruwvoeranalyses met behulp van onze eigen ontwikkelde ruwvoer-indeX. Tijdens de tweede fase worden er metingen en observaties op jouw bedrijf gedaan door onze adviseur. 

Het resultaat

De data uit de ruwvoer-indeX en de metingen en observaties op het bedrijf vormen de uiteindelijke score op jouw voer-indeX. Dit wordt weergegeven in een eenvoudig overzicht. Meer inzicht in het voedingsproces resulteert in een gericht en praktisch advies waarmee je direct aan de slag kunt.

Het rantsoen

Als ondernemer wil je dat jouw eigen geteelde voer zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van jouw veestapel. Dit is het uitgangpunt van indeXboeren. Om jouw ruwvoer zo optimaal mogelijk in te zetten hebben wij een team van onafhankelijke rantsoenspecialisten voor het maken van rantsoenberekening voor jouw melkvee. Zij werken met onze eigen ontwikkelde normeringen en software die is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar en analyses van hoogproductief melkvee. Wij zijn niet gebonden aan een voerleverancier; wij geven onafhankelijk advies voor jouw rundvee.
VIB stelt bij voorkeur de samenstelling van jouw mengvoer zelf samen want dit levert vaak het beste resultaat op voor jouw melkvee. Deze samenstellingen worden door bijna alle mengvoerleveranciers geproduceerd, dus kunnen we onafhankelijk adviseren.