Wat betekent de kringloopwijzer voor uw bedrijf?

Met ingang van 2016 is de kringloopwijzer verplicht voor alle melkveehouders in Nederland. Deze verplichting is opgelegd door de zuiververwerkers aangesloten bij de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Dit betekent dat het hiermee ook voor alle melkveehouders verplicht is om aan alle voorwaarden van de kringloopwijzer te voldoen. Deze verplichting kent geen wettelijke basis, echter de afname van uw melk is hiermee wel verzekerd.

De kringloopwijzer geeft inzicht in de mineralenhuishouding van uw melkveebedrijf. Waar liggen uw sterke en uw zwakke punten? Hoe scoort u ten opzichte van overige bedrijven. Nadat deze vragen beantwoord zijn,  is een vertaalslag naar de praktijk een vereiste om een verbetering in efficiëntie te realiseren.

Met de invoering van de melkveewet (grondgebondenheid) en aanstaande invoering van de fosfaatrechten, is het belang van de kringloopwijzer enorm toegenomen.  Hiermee is de kringloopwijzer naast managementtool, een beleidsinstrument geworden.

Maar wat betekent de kringloopwijzer voor uw bedrijf? Dit is waar de voeding en voederwinning samenkomen op uw bedrijf. Hoe laat u de bodem optimaal presteren? Hoe laat u uw veestapel optimaal presteren? Hoe ziet een optimaal rantsoen er uit? En hoe oogst u een product waarmee u een optimaal rantsoen samen kunt stellen voor uw bedrijfssituatie.

De kringloopwijzer als beleidsinstrument stuurt onder andere op een verhoging van het aantal kilogrammen melk per kilogram fosfaat. Hiermee realiseert u meer melk geplaatst per hectare, en meer melk per fosfaatrecht. Om grip te krijgen op deze kengetallen is kennis van voeding, kennis van voederwinning, en met name praktisch inzicht in uw specifieke bedrijfssituatie een vereiste.

Zowel uw voeding-, als uw voederwinningsadviseur zal u praktische handvaten geven om te sturen om deze belangrijke kengetallen van de toekomst.

Vragen? Neem contact op met Eelke Sikkema via esikkema@vibconsulting.nl of +31(0)592 614 265

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn