Weet u wat de pH waarde is van uw grond?

Door het invoeren van de fosfaatrechten is het noodzakelijk efficiënt om te gaan met de mineralenhuishouding. Een goed hulpmiddel hierbij is de kringloopwijzer. Deze laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten als het gaat om mineralenbenutting. Door efficiënt om te gaan met het mineralengebruik kunnen hogere gewasopbrengsten worden behaald. Tevens wordt het verlies in mineralen verminderd. Dit zijn belangrijke punten waar je als ondernemer meer grip op krijgt.

Maar ondanks alle veranderingen is er nog niet genoeg bewustwording onder ondernemers. De bewustwording dat de grond optimaal moet presenteren is nog niet bij iedereen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan is de pH waarde van de grond. Barenbrug komt hierover met harde cijfers:

  • 30% van de ondernemers heeft geen PH onderzoek gedaan
  • 30% van de graslanden hebben een te lage pH
  • 50-80% van het maisland heeft een ph waarde heeft die kleiner is dan 4.8
  • 10% van het maisland heeft een waarde die lager is dan 4,5
 
Deze cijfers liegen er niet om maar waarom is het belangrijk de pH waarde van de grond te weten?

Een te lage of niet optimale pH heeft een negatief effect op de opname van mineralen door de grond, waardoor ze gemakkelijker uitspoelen. Bij erg lage pH’s (<4.5) is bemesten zelfs zinloos volgens vele deskundigen. Het is dus van belang te weten wat de ph waarde van grond is voordat je de grond gaat bewerken.

 
Ter indicatie worden hieronder de streefwaarden pH-KCI van zand, dalgrond en veen vermeld:
 

Organische stofgehalte van de grond (%)

< 5,0
5,0 – 7,9
8,0 – 14,9
> 15,0

Gewenste pH

5,3 – 5,7
5,1 – 5,5
5,0 – 5,4
4,8 – 5,2

Wil je efficiënt omgaan met de mineralenhuishouding moet naast de bodem inzichtelijk zijn wat er op de bodem komt. Beter gezegd wat zit er in de mest? Steeds meer melkveehouders laten een mestonderzoek doen. Dit is een goede ontwikkeling. In de praktijk zien wij dat veel melkveehouders uitgaan van gemiddelde waardes van drijfmest. Echter zit hier het probleem. De realiteit is dat de waardes van drijfmest enorm variëren.

Eurofins Agro zegt hierover: “Afhankelijk van onder andere het rantsoen en de diergroep variëren de gehaltes in drijfmest enorm, en zelfs van jaar tot jaar.”

De spreiding in de waardes van drijfmest is in onderstaande tabel duidelijk te zien. De eerste kolom geeft het gemiddelde aan. De tweede kolom geeft de laagste waarde aan en de derde kolom geeft de hoogste waarde aan.

Waarde

N

P205

P

K20

K

Gemiddeld

4,0

1,6

0,7

5,5,

4,6

Variatie / Laagste waarde

3,4

1,2

0,5

4,0

3,3

Hoogste waarde

4,6

2,0

0,9

6,5

5,4

Uit deze tabel blijkt wel hoe belangrijk het is te weten wat er in uw drijfmest zit. Wij adviseren dan ook: laat drijfmest onderzoeken en laat de pH waarde van uw grond analyseren!

Wil je meer weten over bemesting of wil je een afspraak maken voor het opstellen van een bemestingsplan? Neem dan contact op Iris Kooijman via: 0592- 614 265 of iriskooijman@vibconsulting.nl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn