Herfstgras, wat kan je er mee?

Het is oktober en het weideseizoen is afgelopen. De kwaliteit en de smakelijkheid van het gras neemt af. De koeien die al vroeg buiten liepen, hebben aan de weide-eis van 120 dagen voldaan en kunnen binnen blijven.

Het binnen houden van de melkkoeien heeft verschillende voordelen. Je kunt op tijd kunnen in het rantsoen om conditie en productieverlies van de koeien te voorkomen.

Er vindt geen vertrapping (meer) plaats op de nattere stukken en daarmee behoud je de grasmat. Ook kun je op tijd beginnen met greppelen en sloten schoonmaken, voordat het echt nat wordt. Bovendien kun het land gaan bekalken zonder dat het weiden eromheen gepland moet worden.

Wat doe je met het gras wat er nog staat? 

Het gras wat er nog staat is van mindere kwaliteit. Vanwege het weer, maar  ook omdat er niet meer bemest mag worden nemen smaak, geur en voerderwaarde van het gras af. Vooral als de kou intreedt gaat de kwaliteit hard achteruit. Toch staat er op veel plaatsen nog wel veel gras. Hier zijn  verschillende bestemmingen voor te vinden.

 

Eiwit van eigen bodem

Herfstgras bevat door de nalevering van stikstof uit de bodem vaak nog een goede hoeveelheid eiwit. Dit eiwit is bruikbaar voor de koeien, mits het op een goede en smakelijke manier gewonnen en bewaard wordt.
Dit kan op 2 manieren: 

 

 • Het gras maaien en in balen opslaan of inkuilen.
  Het opslaan in balen geeft als voordeel dat je het gras gericht kan inzetten. Door bijvoorbeeld een baal herfstgras per dag bij te mengen, kan je het eiwit in het rantsoen optimaliseren.
  Kuil je het gras liever in? Zorg dan dat dit gebeurd in een lage kuil, zodat de voersnelheid hoog is en het gras goed benut kan worden.
  Let er wel op dat bij beide methoden het gras voldoende tijd moet hebben om te drogen en dat het tijdstip van inkuilen of persen  afgestemd moet worden op het moment dat de dauw uit het gras is. Daarmee realiseer je een hoger droge stof percentage.
 • Als er voldoende ruwvoer op het bedrijf aanwezig is, kan er ook gekozen worden om het gras te laten drogen. Koeien vinden grasbrok en gedroogd gras smakelijk en de opname hiervan is daardoor vaak erg goed.
  Bij gras dat naar de drogerij gaat, is het iets minder belangrijk hoe nat het gras is. Wel is het ook hierbij belangrijk om te kijken naar de draagkracht van de bodem. Bij het maaien en weghalen van het gras worden in beide situaties zware machines gebruikt, die voor blijvende schade kunnen zorgen aan de grasmat of de bodem.
  Is de bodem te nat? Dan kan er gekozen worden om voor een korte periode schapen in te scharen, die het grasgewas kort grazen. Hierbij is het wel van belang dat er op tijd omgeweid wordt, om zodoende vertrapping te voorkomen.


Omdat suiker de smaak en de conservering van het gras positief beïnvloed, is het goed om zoveel mogelijk zon in het gras te krijgen voor het maaien. Dit geldt voor zowel gras wat als ruwvoer gebruikt wordt, als het gras wat gedroogd wordt. 

 

Vanuit de Kringloopwijzer is het interessant om het herfstgras te gebruiken als voer voor de eigen koeien. Door het hogere eiwitgehalte in het herfstgras, wordt de benutting van de bodem beter. Door het ruwvoer te winnen en ook te analyseren,  komt er meer voer van eigen bodem, waardoor de Kringloopwijzer beter sluitend te maken is.

 

Er zijn dus verschillende manieren om het herfstgras toch goed te kunnen benutten. Wat het beste past bij jou bedrijf, kan je goed bespreken met je adviseur. Reken samen eens door hoeveel ruwvoer er aanwezig is en hoeveel er nodig is. Heb je voldoende? Of is er een tekort? Wil je voer aankopen of komt die late herfstsnede juist nog van pas?

Wil je meer weten over de benutting van herfstgras? 

Neem dan contact met ons op:

info@vibconsulting.nl of

+31 (0) 592 614265

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn