Onafhankelijk Advies

Ons onafhankelijk advies is niet gebonden aan één of meerdere partijen. Als melkveehouder bepaal je zelf waar je (kracht)voer of andere (bij)producten koopt.  De belangen van de melkveehouder zijn ons uitgangspunt.

Ieder melkveebedrijf bevindt zich in een unieke situatie en iedere melkveehouder heeft eigen doelstellingen.
Samen kijken we naar wat passend en haalbaar is.

Door deze objectieve en non-commerciële blik, geven wij advies wat het beste is voor jou en jouw bedrijf. 

Rantsoenberekeningen

Als onafhankelijk (voer)adviseur maken wij volledige rantsoenberekeningen. Als melkveehouder bepaal je vervolgens zelf waar je (kracht)voer inkooptOnze VIB-samenstellingen zijn door iedere fabrikant te maken. 

Wij streven er naar om het beschikbare ruwvoer op een bedrijf optimaal in te zetten. Het doel wat wij hierbij voor ogen hebben, is een gezonde veestapel, optimale productie en gezond rendement. Dat zijn ook de uitgangspunten bij de beoordeling van de inzet van bijproducten en krachtvoeders.
Uiteindelijk zullen we inzetten op kwaliteitsverbetering van het ruwvoer, zodat het aandeel krachtvoer minder groot hoeft te zijn.
Daarmee kan vaak een grote kostenbesparing gemaakt worden. 

Op het internetplatform MijnVoer komen vraag en aanbod van (op maat gemaakte) veevoeders samen. Veehouders kunnen hun persoonlijke samenstelling of producten direct vergelijken en bestellen. Veel van onze klanten maken gebruik van dit platform om met de op maat gemaakte krachtvoersamenstelling, de meest interessante aanbieder te kiezen. 

ONAFHANKELIJK ADVIES VOOR JOU

Benieuwd naar wat onafhankelijk (rantsoen)advies voor jouw bedrijf kan betekenen?
Met onze rantsoenoptimalisatie krijg je op basis van door jou aangeleverde data, MPR en kuilanalyses een compleet rantsoenvoorstel,
met een ruwvoerindex en korte analyse van de MPR.

Ons uitgangspunt daarbij is optimalisatie van het rantsoen en de kosten.
Je ontvangt een rantsoen waarmee wij verwachten dat je de hoogste efficiëntie behaald uit het beschikbare ruwvoer.

Wij kiezen voor verbeteringen voor de lange termijn in plaats van symptoombestrijding. Structurele verbeteringen in plaats van snelle
en vaak duurdere,  korte-termijn-oplossingen. 

Jou als melkveehouder adviseren we dan ook graag voor een langere periode. Juist om gezamenlijk die structurele verbeteringen te realiseren.